Huisregels en Privacy

Praktijkregels en Privacy

 

 • Een eerste afspraak bestaat uit een intake, onderzoek, (eventueel) behandeling, verslaglegging en administratie. Er worden 2 behandelcodes gedeclareerd (1864/1870 en 1000). De individuele therapeut kan hier van afwijken. Een behandeling kan onder andere bestaan uit uitleg/informatie, adviezen, oefeningen of massage.

 

 • Komt u alstublieft op tijd. Indien u meer dan 15 minuten te laat bent behoudt de therapeut zich het recht voor om u niet meer te behandelen. De gereserveerde tijd kan bij u in rekening worden gebracht.

 

 • Kom zo veel mogelijk alleen. In verband met het coronavirus moet de wachtkamer zo leeg mogelijk blijven. Dus liever geen huisgenoten etc. mee indien dit niet noodzakelijk is.

 

 • Bij verhindering verzoeken wij u ons minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of aan de afsprakenbalie te informeren. Alleen in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor afzeggen van afspraken op maandag.

 

 • Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze rekening dient u vóór aanvang van de volgende behandeling te voldoen. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak voor reguliere fysiotherapie is €37,00. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak voor specialistische fysiotherapie is €43.50.

 

 • Indien van toepassing is het prettig als u een grote handdoek meebrengt.

 

 

 • Als uw kinderen gebruik maken van het speelgoed in de wachtkamer, verzoeken wij u dit op te ruimen als uw therapeut u komt halen.

 

 • De Nieuwe Dam is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van uw eigendommen. U kunt desgewenst uw eigendommen (jas/tas) meenemen naar de behandelkamer.

 

 • Mobiel telefoneren in de praktijk is (liever) niet toegestaan.

 

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. (uitgezonderd hulphonden)

 

 • Uw therapeut kan door middel van een bordje ‘niet storen’ aangeven, dat hij/zij tijdens de behandeling niet gestoord wil worden. Op uw verzoek kan de behandelkamer worden afgesloten, zodat er niet gestoord kan worden.

 

 • Het is mogelijk dat u via internet wordt verzocht deel te nemen aan een enquête over de kwaliteit binnen onze praktijk.

 

 

 • Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische- , behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing

 

 

Maak vandaag nog een afspraak