Huisregels en Privacy

Praktijkregels en Privacy

 • Komt u alstublieft op tijd. Indien u meer dan 15 minuten te laat bent, behoudt de therapeut zich het recht voor om u niet meer te behandelen. De gereserveerde tijd kan bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij verhindering verzoeken wij u ons minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of aan de afsprakenbalie te informeren. Gebruik hier bij voorkeur geen e-mail voor. Alleen in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor afzeggen van afspraken op maandag.
 • Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze rekening dient u vóór aanvang van de volgende behandeling te voldoen. Het tarief hiervoor is € 31,00.
 • Indien van toepassing is het prettig als u een grote handdoek meebrengt.
 • Als uw kinderen gebruik maken van het speelgoed in de wachtkamer, verzoeken wij u dit op te ruimen als uw therapeut u komt halen.
 • De Nieuwe Dam is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van uw eigendommen. U kunt desgewenst uw eigendommen (jas/tas) meenemen naar de behandelkamer.
 • Mobiel telefoneren in de praktijk is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. (uitgezonderd hulphonden)
 • Uw therapeut kan door middel van een bordje ‘niet storen’ aangeven, dat hij/zij tijdens de behandeling niet gestoord wil worden. Op uw verzoek kan de behandelkamer worden afgesloten, zodat er niet gestoord kan worden.
 • Het is mogelijk dat u via internet wordt verzocht deel te nemen aan een enquête over de kwaliteit binnen onze praktijk.
 • Bij klachten verwijzen wij u naar onze website: www.denieuwedam.nl
 • Na de intake / onderzoek kan direct een behandeling plaatsvinden. Er wordt dan naast de intake / onderzoek ook een reguliere zitting gedeclareerd.

 

Maak vandaag nog een afspraak